mobility 3.0

O projektu

Projekt Mobility 3.0 realizuje příjezdové a výjezdové mobility juniorních a seniorních výzkumných pracovníků, které představují účinný nástroj pro rozvoj výzkumu a vývoje na ZČU. Pro příjezdové mobility má ZČU vybudovanou špičkovou infrastrukturu, výzkumná centra a evropské centrum excelence. V rámci projektu jsou rovněž realizovány dlouhodobější pobyty zaměstnanců ZČU na předních zahraničních institucích a účastníkům je umožněn intenzívní kontakt s jejich pracovníky.

ZČU dlouhodobě klade důraz na podporu činnosti postdoktorandů, právě projekt Mobility 3.0 umožňuje realizaci většího množství příjezdových mobilit zahraničních postdoktorandů, seniorních výzkumných pracovníky a výjezdy juniorních pracovníků na přední zahraniční instituce, kterým poskytuje úzký a dlouhodobý kontakt s jejich pracovníky. Nenahraditelným je přínos zahraničního mentora k odbornému rozvoji postdoktoranda resp. doktoranda. Výjezdové mobility přizpívají k vědeckému rozvoji pracovníků ZČU při úzkém kontaktu a dlouhodobější spolupráci s pracovníky předních zahraničních institucí, a vede i ke zvýšení úspěšnosti předkladatelů projektů ze ZČU v evropských grantových schématech.

Cílem projektu je rozvoj lidských zdrojů, zvýšení výzkumného a vývojového potenciálu Západočeské univerzity v Plzni a prohloubení její internacionalizace v souladu s Dlouhodobým záměrem ZČU, krajskou RIS3 strategií a Národní politikou výzkumu, vývoje a inovací ČR.

O projektu