esf

Hlavním posláním projektu je systematicky přispět ke zlepšení kvality vzdělávací činnosti prostřednictvím rozvoje a vzdělávání vyučujících v oblasti vysokoškolské  didaktiky  a  pedagogiky.  Dalším cílem je pravidelně hodnotit výstupy ze vzdělávací činnosti s ohledem na požadavky klíčových interních a externích zainteresovaných stran. Rovněž vytvořit  podmínky  pro  zlepšování  kvality  vzdělávací  činnosti  prostřednictvím spolupráce  se zahraničními vysokými školami a vnějšími aktéry.

Projekt je svým rozsahem celouniverzitního charakteru, neboť jsou do něj zapojeny všechny fakulty a další univerzitní pracoviště. Celkem je realizováno 8 klíčových aktivit, které se dělí na 41 dílčích aktivit. Užší projektový tým se skládá z ředitelky projektu, finanční manažerky a 7 projektových manažerů. Celkový rozpočet projektu je 184 mil. Kč