HR Award

Projekt „HR Award“ je plánován na 4 roky (2017-2021) a realizuje 5 klíčových aktivit včetně řízení, jejichž cílem je:

• nastavení strategického řízení pro získání HR Excellence in Research (neboli HR Award) (Aktivita A)

• rozvoj vnitřního hodnocení výzkumné organizace (Aktivita C)

• rozvoj mezinárodní spolupráce ve VaV (Aktivita D)

• rozvoj popularizace VaV (Aktivita F)

 

O získání ocenění HR Excellence in Research usilují čtyři součásti ZČU:

• Fakulta aplikovaných věd

• Fakulta elektrotechnická

• Fakulta strojní

• NTC – Nové technologie-výzkumné centrum.

Partnerem projektu je Techmania Science Center.

Projekt „HR Award“ je spolufinancován Evropskou unií.