esf

Úvodní stránka

Vítáme Vás na stránkách

projektu ESF

Tento internetový portál vznikl v rámci řešení projektu ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni,

reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002287

Naleznete zde informace o projektu a realizovaných klíčových aktivitách.