esf

Aktivita 9

Projektová manažerka A9

PhDr. Tereza Šlehoferová , Ph.D.

email: tzikova@rek.zcu.cz

Zavádění a rozvoj efektivních principů řízení včetně rozvoje kapacit a znalostí řídících a dalších pracovníků v oblasti řízení vysokých škol

Tato klíčová aktivita realizuje následující činnosti: systematická podpora v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů s důrazem na identifikaci individuálních potřeb a provazbu s kariérním řádem; institucionalizace kariérního řádu a nástrojů pro hodnocení a odměňování akademických a dalších pracovníků; vytvoření systematické analytické podpory jako nástroje pro podporu efektivních principů strategického řízení a systém zajišťování kvality, implementace procesního řízení na ZČU jako nástroje pro strategické řízení, rozvoj projektového řízení a systém zajišťování kvality.

V rámci aktivit je vytvářen a implementován kariérní řád pro akademické a neakademické pracovníky jako nástroj pro řízení kvality, strategického řízení a rozvoj systému zajišťování kvality, vč. metodiky hodnocení pracovníků. Aktivita zahrnuje implementaci procesního řízení jako nástroje pro strategické řízení, systém řízení rizik a systém zajišťování kvality. Dále se zaměřuje na činnosti, které jsou nedílnou součástí všech realizovaných činností v předmětném projektu a přispívají ke zvýšení efektivity, sledování výkonnosti a zkvalitnění strategického řízení i systému řízení kvality.