esf

Aktivita 8

Projektová manažerka A8

PhDr. Tereza Šlehoferová , Ph.D.

email: tzikova@rek.zcu.cz

Tvorba systémů vnitřního zajišťování kvality a provádění vnějších hodnocení pro zlepšení kvality

Uvedenou aktivitou jsou podporovány následující činnosti: zavedení komplexního systému institucionálního hodnocení kvality všech činností a návazných aktivit v oblasti zlepšování kvality; standardizace a hodnocení kvality v oblasti souvisejících činností a podpory studentů; optimalizace procesů v oblasti tvorby, schvalování, monitoringu a pravidelného vnitřního a vnějšího hodnocení kvality studijních programů; implementace evaluačních aktivit a relevantních hodnotících metod výsledků učení studijních celků; rozvoj lidských zdrojů a sdílení zkušeností v oblasti zajišťování a hodnocení kvality.

Aktivita zahrnuje implementaci strategických akčních plánů v oblasti zlepšování kvality, průběžného monitoringu a metodiky interního hodnocení kvality. Nedílnou součástí hodnotícího procesu je vnější (peer-review) hodnocení, které navazuje na výstupy institucionální (sebe)evaluace. Postupy uvedené v aktivitě plně reflektují ESG standardy a směrnice pro zajišťování kvality v evropském veřejném prostoru.