esf

Projektová manažerka A6

Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

email: jircingo@kpm.zcu.cz

Bc. Pavla Hrabačková

email: hrabacko@rek.zcu.cz

Aktivita 6

Zlepšení dostupnosti poradenských a asistenčních služeb

V rámci této aktivity je podporován rozvoj a inovace poradenských služeb, zvyšování kompetencí pracovníků působících v oblasti poradenství a institucionalizace systému podpory motivace a adaptace uchazečů a studentů se SVP. Poradenské a asistenčních služby jsou rozvíjeny jak centrálně na rektorátní úrovni, tak na úrovni jednotlivých součástí.

Cílem je zlepšení dostupnosti služeb, rozvoj spolupráce se SŠ a dalšími vzdělávacími institucemi a institucemi nabízejícími volnočasové aktivity pro cílové skupiny, sdílení zkušeností s jinými VŠ, vytvoření datové a znalostní platformy a nastavení standardů kvality poskytovaných služeb.

Nezbytnou podmínkou pro rozvoj poradenských a asistenčních služeb je i zvyšování kompetencí pracovníků poradenských center. Hlavním smyslem činnosti pracovníků poradenských a asistenčních služeb je zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami, studentů ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin a studentů z etnických minorit na vysokoškolském vzdělávání a snížení jejich studijní neúspěšnosti.