esf

Aktivita 5

Projektová manažerka A5

Ing. Dita Hommerová, Ph.D.

email: hommer@kmo.zcu.cz

Posílení internacionalizace

V rámci této aktivity je podporován rozvoj mezinárodní spolupráce a mezinárodního partnerství, internacionalizace vysokoškolského prostředí a institucionalizace systému mobility na ZČU. Rovněž je plánována účast zástupců ZČU na vzdělávacích veletrzích a také jsou připravovány dvě nové akce - International Staff Week a International Day, jejichž cílem je navázat či upevnit spolupráci se zahraničními vysokými školami a podpořit rovněž informovanost studentů ZČU o možnostech zahraničních mobilit.

Cílem "Internacionalizace vysokoškolského prostředí" je posílení jazykových kompetencí pracovníků na vybraných pozicích, kteří jsou v přímém kontaktu se zahraničními studenty a pracovníky zahraničních vysokých škol. Dále je nezbytná existence zásadních dokumentů ZČU v angličtině.

Dále je třeba institucionalizovat přijímání zahraničních pracovníků a uchazečů o studium na ZČU v Plzni a připravit elektronickou podporu orientace v systému studia na ZČU. Neméně důležitým cílem této činnosti je připravit systém značení "Navigace po ZČU v Plzni".