esf

Aktivita 4

Projektový manažer A4

doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D.

email: vanejan@kss.zcu.cz

Zavádění a inovace systémů monitoringu potřeb trhu práce pro absolventy studijních programů/oborů.

Aktivita zahrnuje tvorbu systému pravidelného monitoringu a analýzy uplatnitelnosti absolventů založenou zejména na hodnocení studijních programů z hlediska jejich relevance pro trh práce; postupnou implementaci systému monitoringu a hodnocení uplatnitelnosti absolventů, resp. studentů posledních ročníků studia; tvorbu a hodnocení relevance studijních programů prostřednictvím zpětné vazby od klíčových zaměstnavatelů.

Dalším cílem je zajištění celouniverzitní spolupráce s absolventy ZČU.  Institucionalizace systematické práce s absolventy zajistí koordinaci těchto aktivit, které na sebe budou vzájemně navazovat a doplňovat se. Zajistí větší provázanost mezi absolventy a univerzitou, která je pro relevanci studijních oborů ve vztahu k požadavkům trhu práce klíčová. Zajistí zpětné vazby od absolventů, které budou jedním z kritérií pro hodnocení kvality studijních programů na VŠ. Bude vytvořen Klub absolventů ZČU, který zajistí dlouhodobě udržitelný kontakt mezi akademickým sektorem a podnikatelskou sférou. Univerzita tak bude mít aktuální informace o požadavcích trhu práce na kompetence absolventů.

V rámci aktivity A4 a A8 byla realizována analýza sledující spokojenost absolventů se získanými a dosaženími kompetencemi v rámci studovaných programů.

Podrobné informace viz: https://www.vyzkum-kss-zcu.cz/absolventi-uni-2017/

Odkazy:

https://www.vyzkum-kss-zcu.cz/a4-vyzkum-stredni-skoly/